SUFYR

Senioruniversitetet for Ytre Ryfylke
  Adr.: Rådhusgaten 2 - 4100 Jørpeland  Org.nr. 995 529 548      Bankkonto 3205.21.32044  VIPPS 113242


     


  Forelesingane blir haldne
  i
Torghuset på Jørpeland
  torsdagar
kl. 1100 -1300

  Kontingent eitt år: kr 500,-
 Gratis for medlemmer
 For andre kr 100,– pr. gong.


Du kan følge oss på Facebook: Søk på Sufyr

  - Ta gjerne kontakt,
også om programidéar!

Kontaktinformasjon/styret finn du ved å klikke på "Styret" oppe til høgre i bildet

Program for 2023:


  26.01.

Øyvind Nordsletten, tidlegare ambassadør mm 

" Krigen i Ukraina, bakgrunn og perspektiv. Kva no?"     

 

  23.02

 Henry Dyvik, frå Losvesenet        

"Om å vere los   "

Etter ordinært møte vert det årsmøte.
 

  30.03.

  Helge Bjørnestad, tidlgare sorenskrivar

 " Nokas ranet i ettertid. Kunne det lykkes?"

 

  27.04.

  Siri Kooyman, Høreselhemmedes Landsforbund     

"Svekket hørsel, utfordringer og løsninger for hørselshemmet og omgivelser"      

 

 

 

25.05.

Arne Bardalen, forskar     

 "Norsk mattrygleik i ei ustabil verd"     

 

 

28.09. 

 

Kulturjornalist Jan Zahl: 

"Det mørke fastland - 130 år etter."

 


 

26.10.

 

Prosjektleiar Ove Nordstokke

"Nytt Sentralsjukehus; korleis planlegge og gjennomføre eit så stort prosjekt"   

 

   23.11.

 Knut Espedal frå Besteforeldrenes Klimaaksjon

"Vi har eit ansvar for at våre etterkomarar får eit godt klima" 

            14.12.            Jurist Lasse Espelid 

                                   "Det typisk norske - hva er det?"

- Det me ikkje veit kan me ha vondt av!


Ytre Ryfylke:     Hjelmeland    -    Strand   -    Forsand

 

Styret
Vedtekter

Kort historikk
5-årsheftet


Tidligare program:

2022

2021
2020
2019
2018
2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 


Aktuelle lenker:

Jæren senioruniversitet
  Pensjonistuniv. i Stavanger